четвртак, 25. мај 2017.

Четвороугао површине са применом

Задаци за домаћи за VI разред

1. На платоу облика квадрата изграђен је базен као што је приказано на слици


1) Одреди обим и површину базена
2) Колика је површина платоа око базена?

2. Рам слике састављен је од четири иста трапеза, као што је приказано на слици

1) Израчунај површину рама
2) Колика је површина зида коју ће покрити слика са рамом?

Погледајте презентацију са угледног часа

Нема коментара:

Постави коментар