четвртак, 25. мај 2017.

Четвороугао површине са применом

Задаци за домаћи за VI разред

1. На платоу облика квадрата изграђен је базен као што је приказано на слици


1) Одреди обим и површину базена
2) Колика је површина платоа око базена?

2. Рам слике састављен је од четири иста трапеза, као што је приказано на слици

1) Израчунај површину рама
2) Колика је површина зида коју ће покрити слика са рамом?

Погледајте презентацију са угледног часа

уторак, 01. децембар 2015.

Dodaj odredjene operacijske znake ili zagrade tako da se dobije broj jedan

1 2 3 = 1
1 2 3 4 =1
1 2 3 4 5 =1
1 2 3 4 5 6 =1
1 2 3 4 5 6 7 =1
1 2 3 4 5 6 7 8 =1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =1


Logički zadaci - da se malo igramo!Hajde da se malo igramo i ujedno vežbamo vijuge!


1)    Ako 3 mačke pojedu 3 miša za 3 dana, koliko miševa će pojesti 7 mačaka za 6 dana?

2)    Učestvujete u trci. Prestižete drugu osobu. Na kom ste mestu?

3)    Ivanin otac ima pet ćerki. Prva se zove Nina, druga Nana, treća Nini, četvrta Nono. Kako se zove peta ćerka?

4)    Ako 10 radnika za 120 dana ofarba 60 kuća, za koliko dana će 5 radnika ofarbati 30 kuća?

5)    Miš je udaljen od svog skloništa 20 koraka. Mačka je udaljena od miša 5 skokova. Dok mačka jedanput skoči, miš načini 3 koraka, ali je jedan skok mačke velik kao 10 miševih koraka. Da li će mačka uhvatiti miša?

6)    Otac je stariji od sina 3 puta, a sin je stariji od sestre 3 puta. Koliko je godina ocu, ako zbir njegovih i ćerkinih godina iznosi 50?

7)    Letvu treba izrezati na šest jednakih delova. Koliko puta treba rezati letvu?

8)    Kako je pravilno reći: 2 i 3 su 6 ili 2 i 3 jesu 6?

9)    Pretpostavimo da se ovaj autobus kreće. Ali u kom smeru, levo ili desno?


четвртак, 05. новембар 2015.

Magični kvadrat

Na slici je prikazan delimično popunjen magični kvadrat u kom su brojevi od 1do 16. Ukupni zbir brojeva po svakom redu, koloni i dijagonali mora bti isti. Upitnike zamjeni brojevima kako bi uslov zadatka bio ispunjen.Ukupni zbir po svakom redu, koloni i dijagonali treba biti 34, tako da i zbir 4 broja u unutrašnjem središnjem kvadratu (2 x 2) takođe treba biti 34.

уторак, 03. новембар 2015.

 Deljivost brojeva- V razred

1. Umesto slova a i b stavi odgovarajuće cifre tako da važi
       1)  2| 65a           2)  5| 239b          3)  4| 7a8     4)  25| 76b5

( broj je deljiv sa 25 ako mu je dvocifreni završetak deljiv sa 25,tj.ako su mu poslednje dve cifre 00,25,50,75)

2. 1)  Ispitaj deljivost datih brojeva sa 3:    345, 1313, 28113
    2)  Ispitaj deljivost datih brojeva sa 9:    225, 7123, 54864

3. Odredi c tako da 4| 26c6

4. Iz datih brojeva 234,5671,456,2105,7680,2124,500,4608,101010 izdvoj one koji su deljivi                      1)  i sa 2 i sa 9
       2)  i sa 4 i sa 3
       3)  i sa 5 i sa 4
       4)  i sa 10 i sa 3


Deljivost sa 6,12,15,36 (da malo proširimo gradivo)
1) broj je deljiv sa 6 ako je deljiv i sa 2 i sa3

2) broj je deljiv sa 12 ako je deljiv i sa 3 i sa 4

3) broj je deljiv sa 15 ako je deljiv i sa 3 i sa 5

4) broj je deljiv sa 36 ako je deljiv i sa 4 i sa 9

Upamtimo!
Pronađite broj