четвртак, 05. новембар 2015.

Magični kvadrat

Na slici je prikazan delimično popunjen magični kvadrat u kom su brojevi od 1do 16. Ukupni zbir brojeva po svakom redu, koloni i dijagonali mora bti isti. Upitnike zamjeni brojevima kako bi uslov zadatka bio ispunjen.Ukupni zbir po svakom redu, koloni i dijagonali treba biti 34, tako da i zbir 4 broja u unutrašnjem središnjem kvadratu (2 x 2) takođe treba biti 34.

2 коментара: